STEUN ONS PROJECT !

STEUN ONS PROJECT !

Graag brengen we Tienen naar Venetië ... en Venetië weer terug naar Tienen !

“Bringing Earth to a Sinking Island” “Bringing Earth to a Sinking Island” is een project dat heel wat meer ambitie heeft dan louter maquette te zijn op een architectuurbiënnale. Het wil een aanzet zijn tot samen werken en samen nadenken over de stad. Hoe kunnen we de stad vormgeven? Als kunstenaars in maquette-vorm? Maar ook als inwoner en ondernemer, als hedendaags en toekomstig gebruiker? Waar willen we naartoe met onze stad? Welke toekomst zien we voor onze stad?

“Springwater for a fossilized city” of “Bronwater voor een versteende stad” is het vervolg dat we willen geven aan het project waarmee we Venetië naar Tienen brengen. Dankzij het project en de tentoonstelling zullen we verschillende keren naar Venetië trekken om er alles op te bouwen, de biënnale te bezoeken, er rondleidingen voor geïnteresseerden te verzorgen, … . De bezoeken aan de stad -het Zinkende Eiland- zullen ons in staat stellen een gelijkaardige project uit te werken dat we na afloop van de biënnale hier in Tienen naar buiten kunnen brengen.

Het opzet bestaat er uiteindelijk in beide projecten, beide visies op 2 heel verschillende steden, met elkaar in dialoog te laten gaan. Tienen en Venetië, beiden Europese steden maar daar houdt elke vergelijking op. Is dat wel zo? Zijn beiden zo tegengesteld als men zou denken? Of vinden we punten van overeenkomst? Kunnen we door de dialoog oplossingen aanreiken voor problemen die zich hier stellen? Kijken we dankzij de dialoog anders naar de toekomst van onze stad? Op deze en vele andere vragen kunnen we na afloop misschien een mogelijk antwoord formuleren.

Iedereen die wil kan ons project steunen met een kleine of een grote bijdrage !
 

Steun ons project en koop een Kareel !

Tiense grond wordt letterlijk een bouwsteen voor een ander Tienen. Iedereen kan het project steunen door voor een bedrag van 25€ een bouwsteen te kopen. In ruil voor een bouwsteen krijgt men een kareel (tegel) gemaakt met aardslib uit Tiense aarde.

 
Breng jou Bouwblok naar Venetië !

Voor elk van de 52 bouwblokken gaan we op zoek naar 1 "bewoner" die peter of meter wil worden van het bouwblok waarin hij woont of werkt. Voor een bijdrage vanaf 125€ kan je grond uit je eigen tuin laten verwerken in jouw bouwblok binnen de maquette. Na afloop van de biënnale krijg je die beker uit de maquette waarvoor je zelf grond hebt afgestaan. Als inwoner van Tienen steun je op die manier niet alleen het project maar kan je ook jouw eigen grond naar Venetië (laten) brengen.

De maquette die wordt samengesteld met aarde uit de verschillende bouwblokken, zal in Venetië tentoon worden gesteld.

 
Breng ons een stap verder!

Je hebt een hart voor Tienen en wil ons een duwtje in de rug geven?

Contacteer ons en we bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn!

 
WORD PARTNER!

Je gelooft voor 200% in diet project en wil dit project voluit steunen ? Dat kan en wij kunnen uw steun zeer goed gebruiken!

Contacteer ons en we bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn!