ATELIER X

ATELIER X

Atelier X is een collectief tussen Peter Van Impe (architect AST77), An Roovers (keramiste) en Steven Massart (architectuurfotograaf). Drie Tienenaars die met een kritische blik kijken naar de maatschappij waarbinnen ze functioneren en in interactie met mekaar en andere burgers zoeken naar mogelijke transities voor hun stad.

Jarenlange professionele, kunstzinnige en vriendschappelijke contacten, een zelfde streven naar verdieping en gelijklopende interesses bracht hen bij elkaar. Allen zoeken ze al jaren hoe ze het eigen werk meer kwaliteit, diepgang en creatieve zuurstof kunnen geven. Vanuit dit streven kwamen Peter, An en Steven al snel tot het besluit dat de kruisbestuiving tussen architectuur, keramiek, fotografie en kunst voor allen zeer verrijkend zou worden. ATELIER X was geboren.