Lezingenreeks

EXPO : TERRA AWARDS

Bringing Earth to a sinking Island

"Bringing Earth to a Sinking Island" is het verhaal van "de stad", Tienen in dit geval, maar evengoed van elke andere stad.

Iedere stad is opgebouwd uit bouwblokken. We kennen meestal nog net onze naaste buren, maar zelden onze achterburen. De straatkant is zichtbaar voor iedereen, maar wat zit er achter de gevels verborgen? Hoe kunnen we de interactie tussen mensen bevorderen, zodat we elkaar weer leren kennen? Wat als we private tuinen zouden omtoveren tot semi-pulblieke ruimte? Wat als we bouwblokken zo zouden reorganiseren dat er evenveel -of zelfs meer- mensen kunnen wonen, maar de vrijgekomen ruimte optimaal benut wordt? Wat als we de verborgen publieke ruimte -een rivier die door de stad stroomt- weer echt publiek toegankelijk zouden maken?

"Bringing Earth to a Sinking Island" is de zoektocht naar mogelijke antwoorden op de vragen hoe we de toekomst van onze steden zien. Hoe kunnen we onze versteende steden weer opengooien zodat er letterlijk en figuurlijk meer ademruimte ontstaat?

Met "Springwater for a Fossilized city" brengen we de kennis van anderen naar onze stad, om hier in Tienen verder na te denken over de toekomst. In dialoog met medeburgers en buitenstaanders zoeken we naar alternatieven en mogelijke oplossingen.

ATELIER X

Atelier X

Atelier X is een collectief tussen Peter Van Impe (architect AST77), An Roovers (keramiste) en Steven Massart (architectuurfotograaf): Drie Tienenaars die met een kritische blik kijken naar de maatschappij waarbinnen ze functioneren en in interactie met mekaar en andere burgers zoeken naar mogelijke transities voor hun stad.

Meer weten ...